รักษาสิว ที่ว่าน่าจะต้องการมานั่งถามตัวเอง นะ

 รักษาสิว  ที่ว่าน่าะต้องการมานั่งถามตัวเองนะ ว่าจะต้องการแบบว่าไหม ผมเองนะต้องการแบบที่ว่ามากๆเลยอิอิมาตามหมเลยอย่างทีว่าหละ ไม่น่าเชือว่าหลานย ๆ คนเองก็ต้องการแบบนี้หละ อิอ เราว่าน่าจะต้องการนะ  รักษาสิว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>