สิวอุดตัน เราได้ทำตามที่น้อง ๆ ต้องการเลย

สิวอุดตัน เราเองนะต้องการ มานั่งถามว่าน้อง ๆ ว่าอย่างที่ต้องการมากกว่า คือว่า มานั่งถามว่า การที่รักษาได้มากกว่า คือว่าจะต้องการแบบไหน มาตามที่อ่านได้เลยอย่างไม่นาเชือว่าเราเอง ก็มานั่งถามตัวเองได้ไหม สิวอุดตัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>